1. Ana Sayfa
  2. Şiir
  3. Spor Kültürü ve Olimpizm-Mesut Şahin
reaksiyion-alkis

Spor Kültürü ve Olimpizm-Mesut Şahin

Spor Kültürü ve Olimpizm-Mesut Şahin
3

Spor olgusu çoğumuz tarafından sadece fiziksel aktivitelerden oluşan faaliyetler olarak görülse de aslında birçok disiplini bünyesinde barındıran bir kavramdır. Sporun ana faaliyeti olan fiziksel aktiviteler insan sağlığına ve gelişimine önemli katkılarının yanı sıra bireylerin paylaşma ve ekip çalışması gibi günümüz dünyasında çok önemli olan kavramları bilmeleri ve bu olguları benimsemeleri, bireylerin her yönden gelişlimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda spor insanları dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin sevgi ve barış çemberinde birleştirir. Spor kültürü ise bireylerin kişisel çıkarları için değil aksine içinden geldiği toplumu temsil edecek biçimde barışçıl, sevgi dolu ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı bir ortamda diğer sporcularla yarışması ve onlarla kucaklaşmasıdır.

Spor kültürünü her şeyi ile benimsemiş bir toplumun en başta ahlaki tutum ve davranışları sağlam temeller üzerine kurulmuş demektir. Spor kültürü ile bireylerde görülecek olumlu tutum ve davranışlar sadece mahalli, ulusal ya da uluslararası gerçekleşecek spor ortamları ile sınırlı kalmayacaktır. Toplumun yükselen tüm değerlerine davranışsal olarak olumlu yansıyacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “ Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz, idrak ve ahlak ta bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanını severim.” Sözleri sporun tek başına fiziksel aktivitelerle amacına ulaşamayacağı fiziksel, bilişsel, duyuşsal, psikolojik ve ahlaki yargıların sentezlenerek bir bütün halinde işe koşulmasıyla mümkün olabileceğini göstermektedir.

Bir toplumda her çeşit sportif faaliyeti yaşamının bir parçası haline dönüştürmüş, sporu kendi sağlığı ve gelişimi açısından önemli gören ve yapacağı faaliyetleri belirli bir düzen, disiplin ve istikrarlı olarak gerçekleştiren bireylerin spor kültürü alışkanlıklarında ileri derecede olumlu gelişme gözlemlenecektir.

Buraya kadar bir toplumu oluşturan bireylerin spor kültürünü tanımaları ve bu kavramı içselleştirmeleri neticesinde kendilerinde ne gibi olumlu yansımaların olacağını vurguladık. Bunun yanı sıra spora bakış açısı olarak daha üst düzey ve profesyonel yaklaşımla her kıtadan sporcuların aynı ortamda barış ve kardeşlik duyguları içerisinde yarışma coşkusunu yaşamalarını ilke edinen, fizik, zihin ve ruh niteliklerini dengeli bir şekilde birleştirip bütünleştirmelerini sağlayan, bedene, iradeye ve zihne özgü nitelikleri yücelterek birbirini anlayan ve birbirine saygı duyan insanların yer aldığı bir dünya yaratılması fikrini benimseten OLİMPİZM kavramını tanıyıp bu kavramın niteliklerini yaşayabilmek oldukça önemlidir.

Olimpizm bireylerde beden, irade ve zihne özgü nitelikleri yücelterek dengeli bir biçimde bütünleştirir. Dolayısı ile kültürel ve eğitsel faaliyetler spor faaliyetleri ile kaynaştırılarak eğitsel değer taşıyan, evrensel temel ahlak ilkelerine uygun bir yaşam biçimi yaratmayı amaçlar.

Başka bir deyişle olimpizm, spor faaliyetleri ve organizasyonları aracılığı ile insanların birbirleri ile uyumlu, saygı ve saygınlığı ön planda tutan barışçı, birleştirici ve bütünleştirici bir toplumun yaratılmasında özendirici faaliyetleri bütünüyle ele alan bir yaklaşımdır.

Sonuç olarak bireyler hangi yaş ve cinsiyet gurubundan olursa olsun özellikle de günümüzde her dakika hatta her saniye birbirleri ile etkileşim halinde bulunmaktadır. Bireylerin bu etkileşimlerini spor, kültür, olimpizm ve fair-play gibi kavramlar aracılığı ile bütünleştirmek, aynı zamanda sağlıklı bir toplum oluşturmak ve dünya barışının sağlanması için yapılacak faaliyetleri yüksek şuur ile icra etmek her ferdin birinci derecede sorumluluğu olmalıdır.

SPOR SAĞLIĞI, SAĞLIK İNSANI, İNSAN DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRİR.

 

Yorum Yap

Yorum Yap

Cevabı İptal Et

Yorumlar (3)

  1. 4 sene önce

    Sporun ne kadar önemli olduğunu anladım,yazı çok yararlı olmuş teşekkür ederim.

  2. 4 sene önce

    Bu yazıyı okuduktan sonra spora olan sevgim kat kat arttı. Bu yazıyı emek verip yalan hocamızdan Allah razı olsun. Yeni yazılarını sabırsızlıkla bekliyoruz