1. Ana Sayfa
  2. Kültür
  3. Almus Belediyesi ve Beldelerinin Nüfus Verileri- Koray Yeğnidemir
reaksiyion-alkis

Almus Belediyesi ve Beldelerinin Nüfus Verileri- Koray Yeğnidemir

Almus Belediyesi ve Beldelerinin Nüfus Verileri- Koray Yeğnidemir

Almus, belde ve köylerinin bazı yıllardaki nüfus verileri tablolarda gösterilmiştir. Yıllar içerisinde nüfus sayılarının azaldığı, göçlerin yaşandığı görülmektedir. Göç, insanların siyasi, sosyal, ekonomik ve doğal sebeplerle bir yerden başka bir yere sürekli ya da geçici yer değiştirmesine denir. Göç insanlık tarihi kadar eskidir.  Almus belde ve köylerinde de geçmişten günümüze kadar göçler yaşanmış ve yaşanmaya da devam edecektir. Tablo 1. de 2013 yılından itibaren bazı belediyeliklerin kapandığı görülmektedir. Kapanma sebebi ise belediye nüfusunun 2000’den az olmasıdır. Bazıları ise belediyelikten düşmemek için bazı köylerle birleşmiştir. Akarçay, Görümlü ile birleşerek Kınık ise Yuvaköy ve Gevrek birleşerek belediyelikten düşmemeyi başarmışlarıdır. Dikili Köyü ise 2013’ten önce belediyelikken daha sonra köy durumuna düşmüştür. Dikili Köyü’nün başka bir köyle birleşmek istememesi bunda bir etkendir. Tablo 2’de köylerimizin bazı yıllarındaki nüfus miktarı verilmiştir ve köylerde nüfusun azaldığı görülmektedir. İnsanlar köylerden göç etmesinin altında farklı sebepler yatmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

Göçe neden olan itici faktörler:

  • İşsizlik
  • Temel ihtiyaçların giderilmesi
  • Sosyal hizmetlerin yetersizliği gibi
  • Beşeri faktörler (Barajın yapılması)

Göçe neden olan çekici faktörler:

  • Yaşam standartlarını yükseltme isteği
  • Daha iyi eğitim alma isteği
  • Sağlık hizmetlerinden yararlanma isteği
  • Daha iyi ücretlerde çalışma isteği

Köylerden göç edenler diğer köydeki insanları da bir nebzede olsa zor durumda bırakmaktadır. Çünkü köy, nüfusunu kaybedince köydeki okul ve sağlık ocağı kapanmıştır. Bu da köyde yaşayan diğer insanların göç etmesine sebep olmaktadır.

Yorum Yap

Yorum Yap